Pošlite dopyt

Formulár na vytvorenie ponuky

Pre účinné a rýchle vytvorenie ponuky Vás žiadame o vyplnenie a odoslanie formulára.

Meno spoločnosti/klienta *
Dátum realizácie deň mesiac rok
Miesto realizácie
Indoor alebo outdoor indoor
outdoor
nevieme
indoor/outdoor
Dĺžka trvania programu 1-2 h
2-4 h
celý deň
viac dní
Počet účastníkov *
Vekový priemer účasníkov
Pre detailnejšie vytvorenie programu Vás žiadame o doplnujuce informácie.Učel Vašeho programu, ciele, info o zúčastnených osobách (pracovné zaradenie, oblasť ich spolupráce)
Popis
Orientačný rozpočet na akciu ,- Eur (bez DPH)
Kontaktná osoba *
E-mail *
Telefón
Anti-spam verification code